Omscholen, leren & werken

In een economie waar vooral wordt geconcurreerd op kennis is het opleiden van (toekomstig) medewerkers van groot belang. Heeft uw organisatie moeite om aan de juiste gekwalificeerde mensen te komen en om goed personeel te behouden? Opleiden is een geweldig middel om personeel te behouden en aan te trekken, zeker in een arbeidsmarkt waar het meer en meer draait om kennis.

Nieuw personeel met een leerwerktraject sluit vaak beter aan bij uw bedrijfscultuur. Ontdek samen met uw WSP-adviseur hoe u beschikbaar arbeidspotentieel kunt inzetten in uw bedrijf.

Werken en leren slim combineren

Leren via de schoolbanken is lang niet altijd nodig. Werken en leren zijn in veel gevallen prima te combineren. Denk aan de voordelen van het aanbieden van stage- en leerwerkplekken. U investeert op deze manier in de vakkrachten van de toekomst en mogelijk in nieuwe medewerkers.

Omscholingstraject opzetten?

Wij adviseren u graag over de mogelijkheden als het gaat om werken en leren. Om die reden werken we nauw samen met het Leerwerkloket Rijk van Nijmegen. Het Leerwerkloket kan ondersteunen bij het opzetten van regionale leerwerk- en omscholingsarrangementen in samenwerking met onderwijs- en overheidsinstellingen, werkgevers en brancheverenigingen.

Schakel een adviseur in

Niet alle banen zijn in te vullen met passend gekwalificeerd personeel. De samenwerking tussen onderwijs, overheid en werkgevers is belangrijker dan ooit. Meer weten over leren en werken, omscholing en bijscholing? Ik ga graag met u in gesprek.
Naomi van Oijen, adviseur