Loondispensatie en loonkostensubsidie

Neemt u iemand met een arbeidsbeperking in dienst? Dan kunt u in aanmerking komen voor een loonkostensubsidie of de loondispensatie. Beide regelingen zijn een tegemoetkoming in de loonkosten van een medewerker met een arbeidshandicap en een verminderde arbeidsproductiviteit. In beide situaties betaalt u als werkgever alleen voor de werkelijke arbeidsproductiviteit.

Tegemoetkoming loonkosten

Wilt u meer informatie over de voorwaarden? Wilt u weten voor welke kandidaten loonkostensubsidie of loondispensatie geldt? Of heeft u advies en ondersteuning nodig bij de aanvraag? Neem contact op met WerkgeversServicepunt Nijmegen.

Loondispensatie

Voor mensen met een arbeidsbeperking en een Wajong-uitkering kan loondispensatie worden aangevraagd bij UWV. In dit geval krijgt u toestemming van UWV om de werknemer te belonen naar de loonwaarde als dat onder het wettelijk minimumloon ligt en ontvangt de Wajong-er daarnaast een aanvullende uitkering.

U kan de loondispensatie aanvragen met het UWV formulier aanvraag loondispensatie Wajong. Een arbeidsdeskundige van UWV beoordeelt dan of uw werknemer minder presteert door zijn ziekte of handicap. Met dit oordeel stelt de arbeidsdeskundige vast hoeveel procent van het wettelijk minimumloon u moet betalen aan uw werknemer.

Bekijk hier hoe een loonwaardebepaling door UWV in zijn werk gaat.

Loonkostensubsidie

De loonkostensubsidie is bedoeld voor werknemers die vallen onder de doelgroep van de banenafspraak. U vraagt de loonkostensubsidie aan voor de werknemer als deze minder dan het minimumloon kan verdienen. De loonkostensubsidie vergoedt het verschil tussen loonwaarde en minimumloon.

In een aantal gevallen wordt met een loonwaardemeting van UWV berekend wat de verdiencapaciteit van uw werknemer is. De hoogte van de subsidie is daarvan afhankelijk. In Nijmegen beoordeelt WerkBedrijf Rijk van Nijmegen de toekenning van de loonkostensubsidie. WerkgeversServicepunt Nijmegen kan hierin bemiddelen.

Wilt u meer informatie over de loondispensatie?

Ontvang kosteloos 1 op 1 advies

Denkt u dat de arbeidsproductiviteit van uw medewerker lager is dan 100%? Wilt u gebruik maken van de loonkostensubsidie of loondispensatie? Of advies over andere subsidies en regelingen? Wij ondersteunen u graag! – Karin Moonemans, adviseur