No-Riskpolis

Neemt u iemand met een arbeidshandicap of ziekte in dienst? En wilt u geen risico bij ziekte? Dan kunt u gebruik maken van de No-Riskpolis, een looncompensatie bij ziekte. Hiermee bent u als werkgever verzekerd tegen uitval door ziekte van uw medewerker.

Looncompensatie bij ziekte

Behoort uw medewerker tot de doelgroep voor looncompensatie door ziekte? Dan betaalt UWV een Ziektewet-uitkering als uw werknemer ziek wordt binnen 5 jaar vanaf de start van zijn dienstverband of toekenning van een WIA-uitkering. Dit heet de No-Riskpolis. In bijzondere situaties kan uw werknemer een verlenging van nog eens 5 jaar aanvragen. Bijvoorbeeld als hij al een ernstige ziekte had.

Hoogte en duur Ziektewet-uitkering

Krijgt uw werknemer een Ziektewet-uitkering omdat voor hem de no-riskpolis geldt? Kijk dan voor informatie over de hoogte en de duur van de Ziektewet-uitkering op de website van UWV.

Is uw werknemer ziek?

En wilt u gebruik maken van de No-Riskpolis? Meld u werkgever dan ziek via het Werkgeversportaal van UWV. Hier dient u ook de doelgroepverklaring in. Ontvangt u voor de werknemer loonkostensubsidie naar loonwaarde van de gemeente? Dan stopt deze in de periode dat de werknemer ziek is. Meld daarom de werknemer niet alleen ziek bij UWV, maar ook bij de gemeente.

Doelgroepverklaring werknemer nodig

Voor de No-Riskpolis heeft u een doelgroepverklaring van uw werknemer nodig. Uw werknemer kan deze binnen 3 maanden na indiensttreding aanvragen bij de instantie waarvan hij een uitkering ontving, maar is dit niet verplicht.

Wilt u meer informatie over de No-Riskpolis?

Ontvang kosteloos 1 op 1 advies

De No-Riskpolis zorgt voor looncompensatie bij ziekte van uw medewerker. Wilt u meer weten over een ziekmelding, doelgroepverklaring of de Ziektewet-uitkering? Of heeft u vragen over andere subsidies en regelingen voor uw (toekomstig) medewerker? Ik adviseer u graag! – Nienke Helmond, adviseur WerkgeversServicepunt Nijmegen