Compensatieregeling oudere werknemers

Wist u dat oudere werknemers over het algemeen een goede werk-privébalans hebben? Bovendien nemen zij een schat aan kennis en ervaring mee en zijn het vaak loyale en gemotiveerde werknemers. De compensatieregeling maakt het voor u aantrekkelijk om langdurig werkloze oudere werkzoekenden in dienst te nemen.

Wat houdt de compensatieregeling in?

De compensatieregeling is een regeling voor oudere werkzoekenden die al langer dan 1 jaar werkloos zijn en vervolgens aan het werk gaan. Als u als werkgever zo’n oudere langdurig werkloze aanneemt, krijgt u hiervoor een no-riskpolis. Dat betekent dat als deze werknemer ziek wordt, u als werkgever gecompenseerd wordt in uw kosten doordat u voor uw werknemer van UWV een Ziektewet-uitkering ontvangt.

Verruiming compensatieregeling werkzoekenden is vervallen per 1 januari 2020
De compensatieregeling was oorspronkelijk bedoeld voor werkzoekenden die geboren waren vóór 8 juli 1954. Voor 2018 en 2019 is deze regeling verruimd en toegankelijk gemaakt voor alle werkzoekenden ouder dan 56 jaar. Met ingang van 1 januari 2020 eindigde de tijdelijke verruiming van de compensatieregeling voor oudere werknemers.

Compensatieregeling werknemers geboren vóór 8 juli 1954 blijft beschikbaar
Vanaf 1 januari 2020 is de compensatieregeling weer enkel beschikbaar voor de oorspronkelijke doelgroep, dus: voor personen die geboren zijn vóór 8 juli 1954. Als deze personen in de loop van komend jaar met pensioen gaan, is deze regeling helemaal uitgewerkt.

Goed te weten

Er zijn een aantal voorwaarden verbonden aan de compensatieregeling. Als uw werknemer ziek wordt, vraag dan binnen 6 weken nadat uw werknemer zich ziek heeft gemeld een Ziektewet-uitkering bij UWV voor hem aan. UWV bekijkt of uw werknemer aan de voorwaarden voldoet.

Schakel een adviseur in

Wilt u weten of uw kandidaat of werknemer voldoet aan de voorwaarden van de compensatieregeling? Is uw oudere werknemer ziek geworden en wilt u weten ‘hoe nu verder’? Heeft u vragen over andere regelingen en subsidies? Wij helpen u graag aan de juiste informatie.
Naomi van Oijen