Loonkostenvoordeel

Neemt u een oudere werknemer of een werknemer met een arbeidsbeperking vanuit een uitkeringssituatie in dienst? Dan kunt u vanaf 1 januari 2018 gebruik maken van het loonkostenvoordeel (LKV). Ook bij herplaatsing van medewerkers met een arbeidsbeperking is het loonkostenvoordeel mogelijk. Het LKV vervangt de premiekortingen voor arbeidsbeperkte en oudere werknemers.

Jaarlijkse tegemoetkoming loonkosten

Hoeveel tegemoetkoming kan ik ontvangen? De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van het aantal verloonde uren en de doelgroep waarin uw werknemer valt. Via de Regelhulp voor bedrijven kunt u vaststellen hoeveel dat is.

Voor welke werknemers geldt het LKV?

Het loonkostenvoordeel geldt voor:

  • uitkeringsgerechtigden van 56 jaar of ouder
  • uitkeringsgerechtigden met een arbeidsbeperking
  • mensen die in de doelgroep banenafspraak vallen
  • mensen met een scholingsbelemmering
  • een medewerker met een arbeidsbeperking die u in uw bedrijf herplaatst

Goed om te weten

Voor het aanvragen van het LKV heeft u een kopie van de doelgroepverklaring van uw werknemer nodig.

Loonkostenvoordeel of lage-inkomensvoordeel?

Wanneer u voor een werknemer recht hebt op een loonkostenvoordeel (LKV) en het lage-inkomensvoordeel (LIV), dan krijgt u 1 van beide (de hoogste) uitbetaald. Hebt u voor de werknemer recht op jeugd-LIV en een loonkostenvoordeel? Dan krijgt u wel beide uitbetaald. Meer weten? Kijk op Regelhulp voor bedrijven.

Wilt u meer informatie over het loonkostenvoordeel?

Ontvang kosteloos 1 op 1 advies

Wilt u weten of u gebruik kunt maken van het loonkostenvoordeel? Vragen over andere subsidies en regelingen of het doelgroepregister en de doelgroepverklaring? Wij helpen u graag op weg. – Jeanna van Beckhoven, adviseur