Oplossingen personeel

Heeft u op dit moment geen werk voor uw personeel en wilt u voorkomen dat uw personeel zonder baan komt te zitten? We verbinden u graag met initiatieven die weten welke bedrijven uw medewerkers juist nu goed kunnen gebruiken. Daarnaast adviseren we u over de steunmaatregelen waar u eventueel aanspraak op kunt maken. Zo komt u niet (nog verder) in de financiële problemen en behoudt uw personeel een inkomen.

De arbeidsmarkt is in korte tijd sterk veranderd. Verschillende bedrijven hebben meer werk dan ooit, terwijl anderen de activiteiten moeten beperken of staken. Door ruime ervaring in uw branche kan WerkgeversServicepunt snel inspelen op de huidige behoefte en vraag.

Komt u juist moeilijk aan personeel?

En wilt u weten welke mogelijkheden er zijn om het werk toch gedaan te krijgen? Snelle oplossingen zijn intensiever werven, het aanpassen van de functie-eisen en arbeidsvoorwaarden of aan medewerkers vragen of ze meer willen (over)werken.

Werkgevers die nu extra handen nodig hebben, helpen we met werving en selectie van (groepen) kandidaten. Dit kunnen mensen zijn die bijvoorbeeld vanuit een leerwerktraject of op basis van competenties goed aansluiten op een acute personeelsvraag. Denk aan jongeren, 50-plussers, mensen met een arbeidsbeperking, statushouders (in samenwerking met WerkBedrijf) of gedreven werkzoekenden uit andere sectoren. Arbeidskrachten die staan te springen om aan het werk te gaan.

Lukt het niet om op deze manier de vacature(s) vervuld te krijgen? Dan komt het aan op meer structurele investeringen.

Moeilijk vervulbare vacatures

In het UWV-document ‘Moeilijk vervulbare vacatures, oplossingen uit de praktijk’ worden 24 praktijkoplossingen aangehaald om moeilijke vacatures toch te kunnen vervullen. Deze oplossingen zijn grofweg over deze drie categorieën te verdelen. We gaan er graag met u over in gesprek.

1. Nieuw talent aanboren
Hierbij richt u zich natuurlijk niet alleen op mensen van buitenaf, maar ook op mensen binnen de eigen organisatie. Ook kijkt u naar specifieke groepen, zoals jongeren of mensen met een arbeidsbeperking.  Er zijn vaak nog groepen die het werk wel zouden kunnen doen. Misschien niet altijd meteen, maar zeker wel na de noodzakelijke scholing.

2. Het werk anders organiseren
Door te schuiven in taken, locaties of de inzet van technologische toepassingen kan het vele werk misschien toch worden gedaan. Uw huidige personeel kunt u wellicht ontlasten door taken anders te verdelen en administratieve lasten te verminderen.

3. Personeel langer binnen het bedrijf houden
Niet alleen het aantrekken van talent is belangrijk, maar het vasthouden absoluut ook. Wees dus een aantrekkelijke werkgever, met aandacht voor duurzame inzetbaarheid. Denk eens aan het verminderen van de werkdruk, interessantere arbeidsvoorwaarden, roosters, vitaliteit of duurzame inzetbaarheid.

Schakel een adviseur in

Ontvang kosteloos 1 op 1 advies

Veel oplossingen voor personeelskrapte vragen om tijd, geld, creativiteit en een goede communicatie met uw personeel. Wij adviseren en ondersteunen u graag. – Mariska de Wit, senior adviseur