Pilots Online Banenmarkt 2020

Laura Boers en Jeanna van Beckhoven, beide WSP adviseurs, kijken terug op de eerste pilots van de Online Banenmarkt Rijk van Nijmegen: “De banenmarkt organiseren we telkens samen met onze partner WerkBedrijf Rijk van Nijmegen. Ons doel is om werkgevers, intermediairs en werkzoekenden op een laagdrempelige manier met elkaar in contact te brengen. Dit gebeurt binnen een afgeschermde LinkedIn-groep. In 2020 hebben we drie pilots gedraaid om te kijken of deze manier van matchen in onze regio werkt en hoe we in 2021 verder willen gaan.”

De Online Banenmarkt biedt werkgevers inzicht, kandidaten voor een sollicitatiegesprek én naamsbekendheid. Werkgevers raadden andere werkgevers aan om mee te doen.”

Ervaringen Online Banenmarkten 2020

“Na de tweede pilot op 29 september hebben we in Rijk van Nijmegen een enquête uitgevoerd,” vertellen Laura en Jeanna. “Hieruit bleek dat de Online Banenmarkt vooral inzicht, kandidaten voor een sollicitatiegesprek én naamsbekendheid biedt aan de deelnemende werkgevers.”

 • De helft van de werkgevers kreeg op 29 september een reactie op een geplaatste vacature, een kwart na afloop.
 • Driekwart van de werkgevers gaf aan de volgende keer weer mee te willen doen.
 • Bijna allemaal raadden ze andere werkgevers aan om ook deel te nemen.
 • Meer interactie en kandidaten ontmoeten binnen een specifieke branche zijn de meest genoemde wensen.

Mismatch arbeidsmarkt

“De mismatch op de arbeidsmarkt was tijdens de derde editie op 24 november extra goed zichtbaar volgens Jeanna: “Er waren zelfs méér vacatures dan cv’s en pitches doordat veel uitzendbureaus deelnamen. De meeste vacatures vielen onder de branche ‘techniek’, net als tijdens de eerdere pilots. Ook zagen we veel werkzoekenden uit de administratieve hoek, waar op dat moment amper vacatures voor aangeboden werden, en uit de dienstverlenende hoek, zoals communicatie, accountmanagement en marketing.”

Ambitie Online Banenmarkt 2021

Laura: “Onze ambitie is om dit nieuwe jaar meer vacatures met een leercomponent naar de Online Banenmarkt te trekken, zodat we kandidaten die een carrièreswitch overwegen óók via de banenmarkt op weg helpen. Dit geldt tevens voor vacatures op hbo- en wo-niveau; hier is grote vraag naar binnen de LinkedIn-groep. Het is voor ons belangrijk dat werkgevers die deze vacatures aanbieden ook de weg naar de banenmarkt weten te vinden. Daarnaast zoeken we zelf actief naar hbo- en wo-vacatures die interessant zijn voor onze leden.

“Via diverse kanalen promoten we het gebruik van LinkedIn onder ‘praktisch opgeleiden’, omdat deze kandidaten nog ondervertegenwoordigd zijn op ons platform, terwijl er ruim voldoende vacatureaanbod is! Daarnaast willen we meer interactie bewerkstelligen tussen werkgevers, intermediairs en werkzoekenden. We denken aan online ontmoetingen in MS Teams, bijvoorbeeld rondom een functie, bedrijf of branche. Dat kan vooraf, tijdens of na de banenmarkt.”

Een greep uit de actiepunten

 • Faciliteren interactie en online ontmoetingen
 • Vergroten aantal vacatures met leercomponent
 • Meer vacatures op hbo- en wo-niveau
 • Meer regionale werkgevers enthousiasmeren om deel te nemen
 • Promotie LinkedIn en banenmarkt onder praktisch opgeleiden
 • Promotie banenmarkt onder werkgevers met hbo- en wo-vacatures
 • LinkedIn-training voor werkzoekenden zonder ervaring

De meeste werkzoekenden geven aan dat de Banenmarkt hen inzicht, inspiratie en contacten heeft opgeleverd. Het totale ledenaantal is al gestegen naar bijna 1900.

Competenties zijn de toekomst

“Veel werkgevers bieden vacatures aan met zeer specifieke functie-eisen. Aan de andere kant zie je ook dat het voor werkzoekenden (nog) lastig is om op basis van hun competenties open te staan voor andere richtingen’, vertelt Jeanna. “Dit helpt niet om de mismatch te verkleinen! Er is echt beweging nodig op de arbeidsmarkt. We moeten breder kijken naar de mogelijkheden die er wél zijn, zoals het herindelen van functies en omscholing. Daar ligt een gezamenlijke taak voor alle arbeidsmarktpartners. WerkgeversServicepunt adviseert werkgevers ook over dit onderwerp.”

Zijn er al ‘banenmarkt matches’?

Laura: “Ja, zeker! Matches én kennismakingsgesprekken. De vervolgactiviteiten van de banenmarkt vinden meestal rechtstreeks tussen werkgevers, intermediairs en werkzoekenden plaats. Daar zitten wij in principe niet tussen. Het is daarom niet mogelijk om álle resultaten te achterhalen. Wel proberen we het aantal gesprekken, matches en de ervaringen van de deelnemers met enquêtes in beeld te krijgen, ongeveer een week na afloop van de banenmarkt. Al deze gegevens helpen ons om te bepalen welke kansen en verbeterpunten er zijn en hoe we de komende edities in 2021 willen gaan inrichten.”

Samenwerking andere regio’s

Vanaf 2 februari 2021 zullen alle Online Banenmarkten in Nederland op hetzelfde moment plaatsvinden: de eerste dinsdag op de even maanden. Regio’s die dan aansluiten zijn Zwolle, Drenthe, Twente, Rivierenland, Haaglanden, Stedendriehoek en NW Veluwe, Noordoost-Brabant, Midden-Brabant en Zuid-Holland.

Data 2021

Op dinsdag 6 april, 1 juni, 3 augustus, 5 oktober en 7 december 2021 kunt u weer uw vacatures plaatsen en personeel vinden tijdens de Online Banenmarkt Rijk van Nijmegen.

Er zijn online banenmarkten in de volgende regio’s