Doelgroepverklaring LKV aanvragen? Help uw medewerker op weg

Op 1 januari 2018 is een nieuwe regeling in werking getreden. Het gaat om het loonkostenvoordeel (LKV). Dit is een vergoeding wanneer u iemand met een arbeidsbeperking in dienst neemt of herplaatst (Wajong, WIA of WAO). Dit bedrag kan oplopen tot maximaal € 6.000 per jaar. Heeft u vragen over de doelgroepverklaring LKV? Neem contact op met WerkgeversServicepunt Nijmegen.

Kopie doelgroepverklaring LKV

Wilt u het loonkostenvoordeel aanvragen? Dan heeft u een kopie nodig van de doelgroepverklaring LKV van uw medewerker. Zonder dit kopie kunt u geen LKV aanvragen.

Binnen 3 maanden aanvragen

Het is belangrijk dat uw medewerker de doelgroepverklaring LKV binnen 3 maanden aanvraagt. Dit geldt alleen voor werknemers die na 1 januari 2018 bij een nieuwe werkgever zijn gaan werken of bij hun huidige werkgever zijn herplaatst. Na deze 3 maanden heeft uw medewerker geen recht meer op de doelgroepverklaring LKV. Tip: uw medewerker kan de doelgroepverklaring LKV al aanvragen voordat zijn dienstverband ingaat. Dit kan maximaal 1 maand voor de indiensttreding.

Voorwaarden doelgroepverklaring LKV

Om een doelgroepverklaring loonkostenvoordeel bij UWV aan te kunnen vragen, moet uw (toekomstige) medewerker aan 1 van de volgende voorwaarden voldoen:

  • Uw medewerker heeft een arbeidsbeperking en komt nieuw in dienst;
  • Uw medewerker behoort tot de doelgroep van de banenafspraak of scholingsbelemmerden;
  • Uw medewerker heeft een arbeidsbeperking en wordt herplaatst;
  • Uw medewerker is ouder dan 56 jaar, maar komt nog niet in aanmerking voor de AOW.

Aanvragen via UWV

Als uw (toekomstig) medewerker tot een van deze doelgroepen behoort, dan kan hij of zij een doelgroepverklaring LKV bij UWV aanvragen. Onderaan het aanvraagformulier kan uw medewerker aankruisen dat UWV automatisch een kopie naar de werkgever mag sturen. Wil uw medewerker dit niet? Dan kunt u vragen of uw medewerker zelf een kopie aan u verstrekt. Uw medewerker kan ook iemand machtigen om de doelgroepverklaring LKV voor hem aan te vragen.

Aanvragen via gemeente

Mensen die 56 jaar of ouder zijn en van de gemeenten een uitkering krijgen, kunnen ook een doelgroepverklaring LKV aanvragen. Dit moeten zij dan doen bij hun gemeente en niet bij UWV.