Voor het indexeren van de salarissen volgt de KNMT de Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVA). De OVA is bedoeld om een marktconforme loonontwikkeling mogelijk te maken in de zorg en is verdisconteerd in de tarieven. In de salarisindexatie is het extra geld dat door het kabinet ter beschikking is gesteld voor zorgpersoneel inbegrepen. De adviessalarissen worden daarom in 2022 verhoogd met 3,33%. Het advies geldt uitsluitend voor praktijken die op het niveau van de adviessalarissen belonen.