Subsidies en regelingen

Neemt u iemand met een arbeidsbeperking of een werkzoekende met een uitkering in dienst? Dan kunt u wellicht gebruikmaken van een aantal aantrekkelijke financiële voordelen. De mogelijkheden kunnen per situatie verschillen. Wilt u weten voor welke van onderstaande regelingen u in aanmerking komt?  Laat u uitgebreid informeren door onze adviseurs over de mogelijkheden voor uw organisatie en (toekomstige) werknemer.

Overzicht subsidies en regelingen

Heeft u medewerkers in dienst die tussen de 100% en 125% van het wettelijk minimumloon verdienen? Dan heeft u mogelijk recht op het lage-inkomensvoordeel (LIV). Vanaf 1 januari 2018 is er ook voor jongeren van 18 tot en met 21 jaar een lage inkomensvoordeel, dit wordt het jeugd-LIV genoemd.

Het loonkostenvoordeel (LKV) is een tegemoetkoming voor werkgevers die één of meer werknemers in dienst nemen uit doelgroepen die vaak lastig aan het werk komen. Het gaat vooral om oudere werknemers met een uitkering, werknemers met een arbeidsongeschiktheidsuitkering of werknemers met een arbeidsbeperking.

De loonkostensubsidie is bedoeld voor werkgevers die iemand met een ziekte of handicap in dienst nemen. Loonkostensubsidie compenseert het verschil tussen de arbeidsproductiviteit van een werknemer (loonwaarde) en het wettelijk minimumloon. Dat gaat namelijk uit van 100% arbeidsproductiviteit. Is een werknemer minder dan 100% productief? Dan kun je dankzij de loonkostensubsidie toch deze minder productieve werknemer in dienst nemen. U vraagt de loonkostensubsidie aan bij de gemeente waar de werknemer staat ingeschreven.

Loondispensatie is bedoeld voor werknemers met een Wajong-uitkering. Bij loondispensatie betaalt u als werkgever tijdelijk minder loon aan een werknemer als hij of zij minder aan kan dan andere werknemers. De loondispensatie kan een half jaar tot 5 jaar duren.

Neemt u iemand met een arbeidshandicap of ziekte in dienst? Dan geldt voor deze werknemer mogelijk de no-riskpolis. Dit houdt in dat u in geval van uitval door ziekte voor deze werknemer looncompensatie kunt krijgen. Hiermee bent u financieel verzekerd tegen uitval bij ziekte. Benieuwd of u in aanmerking komt? Onze adviseurs vertellen u graag meer.

Bij een proefplaatsing werkt een werknemer een paar maanden bij een werkgever met behoud van uitkering. De werkgever hoeft dan geen loon te betalen. Een ideaal middel om te onderzoeken of de baan en kandidaat goed bij elkaar passen, en of de kandidaat werkelijk geschikt is.

Werkzoekenden met een (blijvende) afstand tot de arbeidsmarkt ontvangen via jobcoaching begeleiding tijdens (met name) de plaatsing en het inwerken bij een nieuwe baan. Dit ontlast u als werkgever.

Wist u dat oudere werknemers over het algemeen een goede werk-privébalans hebben? Bovendien nemen zij een schat aan kennis en ervaring mee en zijn het vaak loyale en gemotiveerde werknemers. De compensatieregeling maakt het voor u aantrekkelijk om langdurig werkloze oudere werkzoekenden in dienst te nemen.

De jonggehandicaptenkorting is een belastingvoordeel voor jonggehandicapte werknemers (Wajongers). Neemt u een een jonggehandicapte werknemer in dienst? Dan kan hij de jonggehandicaptenkorting verrekenen met zijn loon.

Eind september betaalt UWV de jaarlijkse Tegemoetkoming arbeidsongeschikten aan werknemers die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn. Zij ontvangen de jaarlijkse Tegemoetkoming arbeidsongeschikten van UWV als zij op 1 juli recht hebben op een WIA-, WAO-, Wajong- of WAZ-uitkering. Wel moet aan een aantal voorwaarden voldaan worden.

Mogelijk maakt u extra kosten om het werk van uw werknemers mogelijk te maken. In dit geval kunt u een vergoeding aanvragen bij UWV voor de zogeheten niet-meeneembare aanpassingen op de werkplek. U kunt hierbij denken aan een aangepast toilet of een traplift.

Wilt u een eenmalige vergoeding uitdelen aan uw werknemer met een Wajong-uitkering? Dan kunt u ervoor zorgen dat dit bedrag niet wordt verrekend met de uitkering. Dit doet u via de Werkkostenregeling (WKR).

Wilt u meer weten?

Voor werkgevers kan het financieel heel aantrekkelijk zijn om iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen. Er zijn talloze subsidies en financiële regelingen om mogelijke risico’s of extra kosten te dekken en een eventueel lagere arbeidsproductiviteit te compenseren. Laat u uitgebreid informeren door onze adviseurs over de mogelijkheden voor uw organisatie en profiteer maximaal van alle subsidies en regelingen!