Talent in de Energie

Monteurs installatietechniek zijn schaars. Voor werkgevers die nieuw talent aan hun bedrijf willen binden en een opleidingsplaats beschikbaar kunnen stellen voor zij-instromers bieden wij het eenjarige leerwerktraject Talent in de Energie. Werkgevers stellen een leerbaan beschikbaar voor zij-instromers die de overstap willen maken naar de functie van monteur installatietechniek.

Leerwerktraject Talent in de Energie

In januari 2023 zijn acht kandidaten geselecteerd door WerkBedrijf en UWV WerkgeversServicepunt en twee kandidaten in beeld gebracht via samenwerkingspartner IW. Met in totaal tien kandidaten is de bootcamptraining gestart voor het aanleren van de eerste technische beginselen. Ook de bemiddeling loopt om de leerwerkplekken te matchen met de deelnemende werkgevers.

De kandidaten starten per 1 februari 2023 in een BBL-leerbaan bij de deelnemende werkgevers. Dit is voor minimaal 24 uur per week, voor de duur van één jaar. De Technische (ROC Nijmegen en IW) leidt in deze periode de kandidaat versneld op tot ‘monteur werktuigkundige installaties mbo niveau 2’. Vanzelfsprekend krijgt de kandidaat tijdens het leerwerktraject begeleiding.

In het voorschakeltraject leren de kandidaten, door IW-trainingen, de belangrijkste basisvaardigheden voor de start binnen het bedrijf. Via keuzedelen, bijvoorbeeld richting elektro- of koeltechniek, en aanvullend praktijkonderwijs is verbreding en vraaggerichte scholing mogelijk. Alles is zoveel mogelijk gericht op de werkzaamheden die de kandidaat uitvoert in de bedrijfspraktijk.

De opleidingskosten worden, afhankelijk van de situatie van de zij-instromer, vergoed door UWV of WerkBedrijf Rijk van Nijmegen. Bij goede afronding van het leerwerktraject ontvangt de kandidaat het diploma ‘monteur werktuigkundige installaties mbo niveau 2’ en heeft uw branche er een gekwalificeerd vakgenoot bij.

Flyer voor werkgevers

Wilt u meer weten?

Het leerwerktraject Talent in de Energie is een initiatief van De Technische (ROC Nijmegen en IW), WerkBedrijf Rijk van Nijmegen, UWV, WerkgeversServicepunt en Leerwerkloket Rijk van Nijmegen. Heeft u interesse in dit traject en wilt u de mogelijkheden bespreken? Neem contact op met:

Mariska de Wit
mariska.dewit@uwv.nl
06-15947572