Meer weerbaar bij veranderingen

Het is belangrijk voor de toekomst van uw bedrijf dat uw medewerkers zich blijven ontwikkelen op het gebied van kennis, vaardigheden en ervaring. Hierdoor bent u als werkgever weerbaarder bij veranderingen en blijven uw werknemers wendbaar, productief en duurzaam inzetbaar. Bij uw in het bedrijf of in een baan elders. Welke (subsidie)mogelijkheden zijn er?

SLIM-subsidie

De SLIM-subsidie is bedoeld voor ondernemers in het mkb en bedrijven uit de sectoren landbouw, horeca en recreatie. Met de subsidie kunt u een opleidings- en ontwikkelplan laten maken of ontwikkeladviezen voor werknemers financieren. U kunt de SLIM-subsidie voor 2021 aanvragen via de website Uitvoering van beleid van SZW.

NL leert door & gratis cursussen

Helaas zijn de loopbaanadviezen vanuit ‘NL leert door’ al vergeven. Er was op 1 december een ware run op deze subsidiepot! Wel kunnen uw medewerkers bij 14 opleiders  50 gratis cursussen volgen. Kijk op vindjeupdate.hoewerktnederland.nl

Leerwerkloket

Door verschillende subsidies en belastingvoordelen is de combinatie van leren en werken aantrekkelijk(er) voor werkgevers en werknemers. Het Leerwerkloket geeft advies. Dit expertisecentrum vormt de schakel tussen werkgevers, onderwijs en (nieuw) personeel. Wij brengen u graag in contact.