Lage-inkomensvoordeel

Heeft u medewerkers in dienst die tussen de 100% en 125% van het wettelijk minimumloon verdienen? Dan heeft u mogelijk recht op het lage-inkomensvoordeel (LIV). Vanaf 1 januari 2018 is er ook voor jongeren van 18 tot en met 21 jaar een lage inkomensvoordeel, dit wordt het jeugd-LIV genoemd.

Personeel in dienst met laag loon?

Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is een jaarlijkse tegemoetkoming in de loonkosten als u personeel in dienst heeft met een laag loon. Hierdoor dalen de loonkosten en neemt de kans op werk voor deze werknemers toe.

Tegemoetkoming op basis van loonaangifte

Het LIV is ingegaan op 1 januari 2017. Het vaststellen van deze jaarlijkse tegemoetkoming start in 2018. Op basis van uw loonaangifte die u uiterlijk 31 januari 2018 aan de Belastingdienst doorgeeft, beoordeelt UWV voor welke werknemers u recht heeft op het LIV. De Belastingdienst keert de tegemoetkoming automatisch uit op basis van uw loonaangifte. U hoeft geen aanvraag in te dienen.

Maximale vergoeding per werknemer

Heeft u recht op het lage-inkomensvoordeel (LIV)? Dan krijgt u een bedrag per verloond uur met een maximum van totaal € 2.000 per jaar per werknemer. Hoeveel LIV krijgt u? Dat hangt af van het aantal verloonde uren van de werknemer. En van zijn gemiddelde uurloon (jaarloon gedeeld door het aantal verloonde uren). Toeslag voor bijvoorbeeld nachturen of een bonus telt ook mee. Meer weten? Kijk op Regelhulp voor bedrijven.

Jeugd-LIV

Ook voor jongeren van 18 tot en met 21 jaar is er nu een lage inkomensvoordeel, dit wordt het jeugd-LIV genoemd. Het jeugd-LIV is ingegaan op 1 januari 2018 en geldt wanneer de jonge werknemer het wettelijk minimumjeugdloon verdient. De Belastingdienst betaalt het jeugd-LIV over 2018 in 2019 automatisch aan u uit.

Lage-inkomensvoordeel of loonkostenvoordeel?

Wanneer u voor een werknemer recht hebt op het lage-inkomensvoordeel (LIV) en op een loonkostenvoordeel (LKV), dan krijgt u 1 van beide (de hoogste) uitbetaald. Hebt u voor de werknemer recht op jeugd-LIV en een loonkostenvoordeel? Dan krijgt u wel beide uitbetaald. Meer weten? Kijk op Regelhulp voor bedrijven.

Wilt u meer informatie over het lage-inkomensvoordeel?

Ontvang kosteloos 1 op 1 advies

Heeft u vragen over het lage-inkomensvoordeel, het Jeugd-LIV of andere subsidies en regelingen? WSP Nijmegen adviseert u graag! – Stefan Giesbers, adviseur