Inclusief werkgeverschap

Iedereen verdient een werkplek in onze maatschappij. Mensen willen meedoen en een bijdrage leveren. Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt zitten veel talentvolle mensen met een ‘afstand tot de arbeidsmarkt’ thuis. Met wat extra hulp kunnen zij in jouw bedrijf aan de slag. Samen creëren we kansen voor hen en bind jij talent aan jouw organisatie.

Inclusief werkgeverschap heeft veel voordelen voor jouw bedrijf. Bovendien kan je hiermee invulling geven aan de Participatiewet en Banenafspraak.

Voordelen inclusief werkgeverschap

Op een diverse en inclusieve werkvloer brengen medewerkers verschillende soorten kennis, ervaring en talenten mee. Door een evenwichtige samenstelling van personeel op alle niveaus binnen de organisatie, én door verschillen de ruimte te geven, worden kennis, ervaring en talent optimaal benut. Dat biedt kansen voor medewerkers om te groeien en voordelen voor werkgevers om hun organisatie te versterken.

 • Samenwerken met verschillende mensen stimuleert de creativiteit binnen je organisatie.
 • Met een divers personeelsbestand kan je grotere groepen klanten beter begrijpen en bedienen.
 • Als je divers en inclusief werft, dan bereik je een bredere groep sollicitanten.
 • Doordat je medewerkers rekening houden met verschillen krijg je een socialer team.
 • Je trekt mogelijk meer klanten en medewerkers; zij komen immers graag bij een divers en inclusief bedrijf.

Geef bijzonder talent een kans

Wij kunnen je helpen met:

Ook kan je gebruik maken van de inclusieve arbeidsanalyse. We gaan dan voor een langere periode aan de slag met jouw personeelsvraagstukken en hr-wensen.

Inclusieve arbeidsanalyse

Wil je advies en ondersteuning bij jouw strategisch personeelsbeleid in het kader van inclusief werkgeverschap? Met de inclusieve arbeidsanalyse gaan we samen met een brede blik aan de slag met personeelsvraagstukken. Door een analyse op taken binnen het huidige functiehuis krijg je inzicht in mogelijke oplossingen. Daarbij steken we ook in op de participatie van mensen met een arbeidsbeperking.

Zo werkt het:

 • Met een grondige intake brengen wij jouw HR-wensen allereerst goed in beeld;
 • Met een arbeidsanalyse brengen we vervolgens de werkprocessen binnen de organisatie in kaart;
 • We onderzoeken ook welke taken geschikt zijn voor mensen met een arbeidsbeperking of weinig opleiding;
 • Wij brengen je in contact met kandidaten die passen bij de taken die uit de analyse zijn gekomen;
 • Je krijgt advies over regelingen en subsidies waar je als werkgever gebruik van kunt maken;
 • Je krijgt ondersteuning bij het inwerken, trainen en begeleiden van een eventueel nieuwe werknemer.

Voordelen en regelingen

Neem je iemand met een arbeidsbeperking of een werkzoekende met een uitkering in dienst? Dan kan je wellicht gebruikmaken van een aantal financiële voordelen en regelingen, zoals jobcoaching, lage-inkomensvoordeel (LIV), loonkostenvoordeel (LKV), loonkostensubsidie, loondispensatie, looncompensatie bij ziekte (no-riskpolis), compensatieregeling en vergoedingen voor aanpassingen op de werkplek (voorzieningen).

Afhankelijk van de uitkering die jouw (nieuwe) werknemer krijgt, zijn er verschillende voordelen en regelingen waar je gebruik van kunt maken. De mogelijkheden kunnen per situatie verschillen.

Schakel een adviseur in

Bijzondere talenten zorgen voor kleur in jouw bedrijf. Deze medewerkers zijn vaak extra gemotiveerd, betrokken én bewezen doorzetters. Wil je ieders talent binnen de organisatie optimaal benutten in de meest productieve combinatie? Ik ga graag met je in gesprek over jouw hr-vraagstukken en personeelswensen.