Open hiring

Open hiring is een methode om personeel te werven voor openstaande vacatures waarbij de drempel voor de werkzoekende zo laag mogelijk is. Bij open hiring wordt een vacature opengezet waarop iedereen kan en mag solliciteren. De werkzoekende beoordeelt zelf of zij/hij geschikt is voor het werk en hoeft geen cv en sollicitatiebrief aan te leveren. Er wordt ook geen sollicitatiegesprek gevoerd.

Open hiring

De huidige arbeidsmarkt vraagt om een andere blik op werk en solliciteren. Open hiring is sneller en goedkoper dan een traditioneel wervingsproces. Je bereikt een bredere groep werkzoekenden. Ook zorgt deze manier van werven voor diversiteit binnen je personeelsbestand en voorkomt onbewuste uitsluiting van werkzoekenden. Daarnaast zorgt het voor een positief bedrijfsimago.

Dit concept biedt kansen voor mensen die bij traditionele wervingsmethoden onzichtbaar zijn. Vooroordelen, achtergrond en verleden spelen geen rol.”

Open hiring opent deuren voor ongezien talent

Open hiring is een vorm van werving waarbij werkzoekenden zonder sollicitatiegesprek aan de slag kunnen. Wie wil werken, meldt zich bij een bedrijf dat met open hiring werkt en vult zijn of haar naam in op een intekenlijst. Sta je bovenaan? Dan word je als eerste aangenomen, zonder vragen over opleiding, werkervaring of leeftijd.

Het gaat vaak om mensen voor wie het sollicitatiegesprek een enorme drempel is, mensen die zichzelf niet goed presenteren of een stukje aantoonbare werkervaring missen. In de praktijk kunnen zij de functie goed uitvoeren, maar ze komen bijna nooit door een selectieprocedure.

Nederlandse werkgevers

Uit onderzoek van UWV onder ruim 4.500 werkgevers blijkt dat zo’n 6% van de bedrijven al werft via open hiring. Daarbovenop is nog eens 16% geïnteresseerd in het gebruiken van deze wervingsmethode. Bij werkgevers met moeilijk vervulbare vacatures is die belangstelling nog groter (19%).

Open hiring kan ook in Nederland van grote waarde zijn voor mensen die wel een baan zouden willen, maar niet zichtbaar zijn in de uitkeringsbestanden van UWV en gemeenten. In steeds meer regio’s is het vinden én activeren van dit ongeziene talent een speerpunt in het beleid.’

Goed voorbeeld doet goed volgen

Werknemers die via open hiring worden aangenomen zijn vaak extra gemotiveerd, loyaal en dankbaar. Hun gevoel van eigenwaarde krijgt een enorme boost. Daarnaast bevordert open hiring de diversiteit binnen een bedrijf.

Werkgevers op hun beurt krijgen de mogelijkheid zich te profileren als een organisatie die veel waarde hecht aan goed werkgeverschap. Zij helpen om het leven van mensen te veranderen en zorgen daarmee voor een positieve impact op de samenleving. En werkt het écht niet met een kandidaat? Dan kunnen bedrijven altijd gebruikmaken van de wettelijke proeftijd.

Schakel een adviseur in

Je kan bij WerkgeversServicepunt terecht om vast te stellen of Open hiring een passende oplossing kan zijn voor jouw bedrijf. Ook bieden we ondersteuning bij de implementatie en zetten we ons netwerk actief in voor het vervullen van vacatures, nazorg en opvolging.