Online Banenmarkt

De Online Banenmarkt Rijk van Nijmegen bood in cornatijd een laagdrempelig platform voor werkgevers, werkzoekenden en intermediairs in onze regio. Het informele en online netwerk droeg bij aan het zichtbaar maken en het matchen van vraag en aanbod in onze regio. Vanaf 2023 worden geen speciale events meer georganiseerd. De LinkedIn-groep met ruim 3.200 leden blijft wel actief. 

Online Banenmarkt Rijk van Nijmegen

De Online Banenmarkt Rijk van Nijmegen is een laagdrempelig netwerk van werkgevers, werkzoekenden en intermediairs op LinkedIn. Werkgevers uit de regio delen hun vacatures en oproepen in de besloten Linkedin-groep. Werkzoekenden en ‘baanveranderaars’ kunnen ook een oproep doen of een (video)pitch plaatsen. Onderling worden tips uitgewisseld.

De Online Banenmarkt Rijk van Nijmegen is een initiatief van WerkBedrijf, WerkgeversServicepunt en UWV Rijk van Nijmegen.

Kijk op www.banenmarkt-rvn.nl.