Arbeidsmarkt

De veranderingen op het gebied van werk volgen zich in een razend tempo op. Waar doen zich kansen of tekorten voor? Hoe kan je hierop anticiperen als het gaat om het aantrekken of behouden van personeel? We houden je graag op de hoogte van de ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt. UWV biedt hiervoor verschillende interactieve dashboards, een inspiratieplatform en nieuwsbrieven. 

Arbeidsmarktinformatie

Regionale arbeidmarktprognose
UWV verwacht dat de werkgelegenheid in de arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen in 2023 nog verder groeit. De werkgelegenheidsgroei komt vanaf 2024 in een lagere versnelling terecht als gevolg van lagere economische groei en aanhoudende personeelstekorten. Hoewel de meeste sectoren, vooral zorg & welzijn, nog een groeiende werkgelegenheid laten zien, krijgen de bouw en industrie te maken met banenkrimp.

Nieuwsbrief Arbeidsmarkt Midden-Gelderland en Rijk van Nijmegen
Een maandelijkse regionale nieuwsbrief voor stakeholders over de ontwikkeling van WW en bijstand in de regio, de spanning op de regionale arbeidsmarkt en uitgelichte thema’s en achtergronden.

Arbeidsmarktdashboards UWV
UWV biedt meerdere arbeidsmarktdashboards aan. Ieder dashboard bevat een eigen thema waarin een aantal kerncijfers opgenomen zijn. Het dashboard Skills geeft bijvoorbeeld inzicht in de taken en soft skills van beroepen op verschillende beroepsniveaus.

Dataplatform Waar staat je gemeente
Cijfers over alle Nederlandse gemeenten op alle belangrijke beleidsterreinen.

Inspiratieplatform goed werkgeverschap
Het inspiratieplatform van UWV ondersteunt werkgevers bij het vinden van oplossingen bij arbeidsmarktvraagstukken.

Kennisnieuwsbrief
In de maandelijkse kennisnieuwsbrief vind je actuele kennispublicaties en de laatste ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

Nieuwsbrief Werkgevers
In deze nieuwsbrief lees je wat de ontwikkelingen in de sociale zekerheid voor gevolgen hebben voor werkgevers, bijvoorbeeld nieuwe wet- en regelgeving.

NLWerkt
Reportages en achtergrondverhalen van collega-ondernemers door heel het land. Maar ook uitleg over complexe wetgeving, oplossingen, tips en advies bij arbeidsmarktvraagstukken.

Schakel een adviseur in

Hoe ga je als ondernemer om met veranderingen binnen de sector? Wat heb je nodig om klantgericht te kunnen blijven in een veranderende omgeving? Ik ga graag met je in gesprek.