Oplossingen personeelstekort

Veel werkgevers komen moeilijk aan personeel. Welke mogelijkheden zijn er om het werk toch gedaan te krijgen? Snelle oplossingen zijn intensiever werven, het aanpassen van de functie-eisen en arbeidsvoorwaarden of aan medewerkers vragen of ze meer willen (over)werken. Lukt het niet om op deze manier de vacature(s) vervuld te krijgen? Dan komt het aan op meer structurele investeringen.

Oplossingen personeelstekort

UWV verzamelde in in totaal 24 praktijkoplossingen in het document Moeilijk vervulbare vacatures, oplossingen uit de praktijk (UWV, 26 juni 2018). Deze oplossingen zijn grofweg over drie categorieën te verdelen:

1. Nieuw talent aanboren
Hierbij richt u zich natuurlijk niet alleen op mensen van buitenaf, maar ook op mensen binnen de eigen organisatie. Ook kijkt u naar specifieke groepen, zoals jongeren of mensen met een arbeidsbeperking.  Er zijn vaak nog groepen die het werk wel zouden kunnen doen. Misschien niet altijd meteen, maar zeker wel na de noodzakelijke scholing.

2. Het werk anders organiseren
Door te schuiven in taken, locaties of de inzet van technologische toepassingen kan het vele werk misschien toch worden gedaan. Uw huidige personeel kunt u wellicht ontlasten door taken anders te verdelen en administratieve lasten te verminderen.

3. Personeel langer binnen het bedrijf houden
Niet alleen het aantrekken van talent is belangrijk, maar het vasthouden absoluut ook. Wees dus een aantrekkelijke werkgever, met aandacht voor duurzame inzetbaarheid. Denk eens aan het verminderen van de werkdruk, interessantere arbeidsvoorwaarden, roosters, vitaliteit of duurzame inzetbaarheid.

Schakel een adviseur in

Veel oplossingen voor personeelskrapte vragen om tijd, geld, creativiteit en een goede communicatie met uw personeel. Wij adviseren en ondersteunen u graag.
Mariska de Wit