Praktijkleerroute: werken en leren in de praktijk

Bent u op zoek naar praktisch geschoold personeel of wilt u investeren in duurzame inzetbaarheid van uw huidige werknemers zonder diploma? De Praktijkleerroute biedt kansen voor werkgevers en werknemers. Zo kunnen werkenden of werkzoekenden, zonder startkwalificatie, alsnog een landelijke erkenning in de vorm van een praktijkverklaring behalen.

Praktijkleerroute Rijk van Nijmegen

Om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten voor mensen zonder startkwalificatie, is afgelopen schooljaar in de regio Rijk van Nijmegen de Praktijkleerroute van start gegaan. Er is immers veel vraag naar praktisch geschoolden in onze regio en de Praktijkleerroute speelt daarop in met de ontwikkeling van talent.

Door aan de Praktijkleerroute deel te nemen kunnen uw werknemers zonder diploma zich verder ontwikkelen en breder inzetbaar worden in uw bedrijf. Ook biedt de Praktijkleerroute de mogelijkheid om nieuwe kandidaten door middel van een leerwerktraject in te werken en beter te leren kennen. U bindt hiermee potentiële werknemers aan uw organisatie.

Bent u op zoek naar praktisch geschoold personeel? Of wilt u investeren in de duurzame inzetbaarheid van uw huidige werknemers die geen diploma hebben? De Praktijkleerroute biedt mogelijkheden.”

Hoe werkt het?

Tijdens een traject van gemiddeld 6 maanden leren de deelnemers vakvaardigheden in de praktijk onder begeleiding van een werkgever en een praktijkbegeleider van een mbo-school. Zodra zij één of meerdere werkprocessen van een opleiding beheersen, wordt daarvoor door een mbo-school een landelijk erkende praktijkverklaring afgegeven. Dit geeft deelnemers de mogelijkheid om vakvaardigheden aan te tonen. Ook kan een praktijkverklaring een opstap zijn om verder door te leren in het mbo.

De Praktijkleerroute vraagt inzet van u als werkgever, maar biedt ook voordelen:

  • U investeert in huidige werknemers, en zorgt voor een grotere binding met uw bedrijf.
  • Het traject draagt bij aan bredere en duurzame inzetbaarheid van werknemers.
  • U krijgt inzicht in kwaliteiten en vakvaardigheden van deelnemers.
  • De Praktijkleerroute kan ingezet worden als wervingsmiddel voor nieuwe werknemers.

Om de Praktijkleerroute aan te kunnen bieden, moet de werkgever een SBB erkend leerbedrijf zijn (erkenning kan aangevraagd worden), een leerwerkplek beschikbaar stellen waar de deelnemer de vaardigheden kan leren en de deelnemer gedurende het traject begeleiden. Ook zijn er kosten verbonden aan een traject.

Meer informatie

Contact en aanmelden

De Praktijkleerroute Rijk van Nijmegen wordt uitgevoerd door ROC Nijmegen, WerkBedrijf Rijk van Nijmegen, Yuverta, UWV, Leerwerkloket en diverse werkgevers. Alle partijen streven naar een inclusieve arbeidsmarkt, leven lang ontwikkelen en benutten van talent in de regio.

Wilt u meer informatie of uw bedrijf aanmelden voor de Praktijkleerroute, neem dan contact op met het Leerwerkloket Rijk van Nijmegen.

Website: rijkvannijmegen.leerwerkloket.nl
E-mail: rijkvannijmegen@leerwerkloket.nl