34 oplossingen voor werkgevers met personeelstekorten

De arbeidsmarkt kent een historische krapte. Steeds meer bedrijven worstelen met een tekort aan personeel. Hoe kan je daar als werkgever een oplossing voor vinden? UWV onderzocht hoe bedrijven hun personeelstekort kunnen oplossen. Deze oplossingen voor is te verdelen over drie strategieën:

  1. Nieuw talent aanboren
  2. Werk anders organiseren
  3. Binden en boeien van personeel

34 oplossingen voor personeelstekort

Vaak liggen de oplossingen in elkaars verlengde en zijn dan ook goed te combineren. Door het werk op een andere manier organiseren kan je het werk aantrekkelijker maken en ervoor zorgen dat jouw huidige personeel geboeid blijft. Ook kunnen daardoor mogelijkheden binnen de organisatie ontstaan voor nieuw talent. Vaak zaken waar je in eerste instantie niet meteen aan denkt. Als het niet lukt om vacatures te vervullen, dan komt het meestal aan op meer structurele investeringen.

Lees meer