34 oplossingen voor werkgevers met personeelstekorten

De arbeidsmarkt kent een historische krapte. Steeds meer bedrijven worstelen met een tekort aan personeel. Hoe kan u daar als werkgever een oplossing voor vinden? UWV onderzocht hoe bedrijven hun personeelstekort kunnen oplossen en zette 34 manieren via 3 routes op een rijtje.

34 oplossingen voor personeelstekorten

De oplossingen zijn verdeeld over drie strategieën: nieuw talent aanboren, het werk anders organiseren en het binden en boeien van personeel. Vaak liggen de oplossingen in elkaars verlengde en zijn dan ook goed te combineren. Het werk op een andere manier organiseren kan er bijvoorbeeld toe leiden dat het werk aantrekkelijker wordt en dat het huidige personeel geboeid blijft. Ook kunnen daardoor mogelijkheden binnen de organisatie ontstaan voor nieuw talent waar in eerste instantie niet meteen aan gedacht is.

Als het niet lukt om vacatures te vervullen, komt het meestal aan op meer structurele investeringen. UWV onderzocht de opties en komt tot 34 oplossingen waar werkgevers dan aan kunnen denken. Bekijk het hele rapport hier.