Talent als Tandartsassistent

Om het grote tekort aan tandartsassistenten aan te pakken, hebben UWV Rijk van Nijmegen en Midden-Gelderland, WerkBedrijf Rijk van Nijmegen en Leerwerkloket Rijk van Nijmegen gezamenlijk een leerwerktraject ontwikkeld voor hun regio’s. In samenwerking met meerdere tandartspraktijken zijn er in 2022 twaalf leerwerkplekken beschikbaar gesteld voor het omscholen van zij-instromers.

Er is een grote vraag naar tandartsassistenten en te weinig ‘aanbod’. Tandartsen merkten al in 2021 dat het lastiger wordt om medewerkers met goede kwalificaties te vinden. In het regionale leerwerktraject ‘Talent als Tandartsassistent’ worden zij-instromers, na een proefperiode, in 9 maanden opgeleid tot tandartsassistent in een van de deelnemende tandartspraktijken. Bij goed gevolg ontvangt elke deelnemer het branche erkend diploma deel 1 en 2 van opleider Edin Dental Academy.

Werving en selectie
De werving en selectie ligt in handen van UWV, WerkBedrijf Rijk van Nijmegen en het Leerwerkloket. Belangstellenden worden geënthousiasmeerd in een voorlichting door de projectorganisatie en opleider Edin Dental Academy. Na de voorlichting kunnen geïnteresseerden zich melden en worden zij goed gescreend, o.a. door testen en een gesprek op het competentieprofiel dat van toepassing is op de functie. Tevens op leerbaarheid, belastbaarheid en motivatie.

Ontmoeting en klik
Kandidaten die geschikt zijn, gaan een training presentatie volgen om zich voor te bereiden op de ontmoeting met de werkgevers. De training wordt verzorgd door de partners in het project. Daarna worden de geïnteresseerden voorgesteld bij de werkgevers die zich voor het project hebben aangemeld. De praktijken van de tandartsen zijn klein en ze werken ‘knie aan knie’, dus het is noodzakelijk om te onderzoeken of er een goede klik is. Voorafgaand aan de proefplaatsing en scholing zal de kandidaat enkele dagen meelopen bij een tandartspraktijk.

Proefplaatsing
Als er een match is tussen de kandidaat en de werkgever gaat de kandidaat na goedkeuring van UWV of WerkBedrijf starten met een proefplaatsing van 2 maanden. Zo kan de werkgever ervaren hoe het is om met de kandidaat samen te werken en of hij het vertrouwen krijgt dat dit haalbaar is. Tevens kan de kandidaat ervaren of het vak bij hem/haar past.

Indiensttreding
Bij een geslaagde proefplaatsing neemt de tandarts de kandidaat in dienst voor minimaal 9 maanden, minimaal 20 uur. Tevens wordt dan de opleiding gestart bij Edin Dental Academy.

Doorgroeimogelijkheden
Na de opleiding Tandartsassistent A is een doorgroei naar preventie assistent mogelijk. Deze doorgroeimogelijkheden zijn geen onderdeel van het leerwerktraject. De praktijken pakken dit desgewenst zelf op.

Werkgevers
Er wordt een doortastende selectieprocedure geboden voordat het traject van start gaat, evenals meeloopmogelijkheden.. Tandartspraktijken die open staan voor het beschreven leerwerktraject moeten nadrukkelijk bereid zijn om tijd te investeren in de deelnemer; een ‘zij-instromer’. Bij zij-instromers is de tijd voor begeleiding op de werkvloer erg belangrijk. Het duurt gemiddeld een halfjaar voordat iemand het vak onder de knie heeft. Deze tijd zal over de gehele lengte van het leerwerktraject beschikbaar moeten zijn in de deelnemende praktijken.

Contact

Heb je vragen over dit project? Neem dan contact op met:

Marielle Thomas
marielle.thomas@uwv.nl
06 – 11 036 322