Praktijkleerroute Rijk van Nijmegen

De praktijkleerroute of praktijkleren met de praktijkverklaring zorgt voor beter opgeleide vakmensen in jouw bedrijf of organisatie. Met een baan die werken en leren combineert, kan jouw (toekomstige) werknemer zonder startkwalificatie (diploma) een praktijkverklaring in het mbo behalen. Daarmee is de medewerker beter toegerust voor duurzame inzet op de arbeidsmarkt. Win-win voor de werkgever en de werknemer. 

De Praktijkleerroute Rijk van Nijmegen wordt uitgevoerd door ROC Nijmegen, WerkBedrijf Rijk van Nijmegen, Yuverta, UWV, Leerwerkloket en diverse werkgevers. Alle partijen streven naar een inclusieve arbeidsmarkt, leven lang ontwikkelen en benutten van talent in de regio.

Wat is de praktijkleerroute?

Misschien heb je medewerkers zonder diploma in dienst voor wie het lastig is om een volledige beroepsopleiding te doorlopen en af te ronden? Of ben je juist op zoek naar nieuw personeel dat je intern wilt opleiden? De praktijkleerroute of praktijkleren met de praktijkverklaring is dé oplossing om deze (nieuwe) medewerkers bij of om te scholen op de werkvloer.

Met de praktijkleerroute of praktijkleren met de praktijkverklaring bied je de medewerker een leerwerktraject aan. De medewerker heeft dus meestal een inkomen (uit loon of werk met behoud van uitkering) en leert vaardigheden in de praktijk. De werknemer kan via deze weg een praktijkverklaring met mbo-verklaring behalen.

Praktijkleerroute Rijk van Nijmegen

Om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten voor mensen zonder startkwalificatie, is in 2022 in de regio Rijk van Nijmegen de Praktijkleerroute van start gegaan. Er is immers veel vraag naar praktisch geschoolden in onze regio en de praktijkleerroute speelt daarop in met de ontwikkeling van talent.

Door aan de Praktijkleerroute deel te nemen kunnen uw werknemers zonder diploma zich verder ontwikkelen en breder inzetbaar worden in uw bedrijf. Ook biedt de Praktijkleerroute de mogelijkheid om nieuwe kandidaten door middel van een leerwerktraject in te werken en beter te leren kennen. Je bindt hiermee potentiële werknemers aan jouw organisatie.

 Ben je op zoek naar praktisch geschoold personeel? Of wil je investeren in de duurzame inzetbaarheid van jouw huidige werknemers die geen diploma hebben? De Praktijkleerroute biedt mogelijkheden.”

Hoe werkt het?

Tijdens een traject van gemiddeld 6 maanden leren de deelnemers vakvaardigheden in de praktijk onder begeleiding van een werkgever en een praktijkbegeleider van een mbo-school. Zodra zij één of meerdere werkprocessen van een opleiding beheersen, wordt daarvoor door een mbo-school een landelijk erkende praktijkverklaring afgegeven. Dit geeft deelnemers de mogelijkheid om vakvaardigheden aan te tonen. Ook kan een praktijkverklaring een opstap zijn om verder door te leren in het mbo.

De Praktijkleerroute vraagt inzet van jou als werkgever, maar biedt ook voordelen:

  • Je investeert in huidige werknemers en zorgt voor een grotere binding met jouw bedrijf.
  • Het traject draagt bij aan bredere en duurzame inzetbaarheid van werknemers.
  • Je krijgt inzicht in kwaliteiten en vakvaardigheden van deelnemers.
  • De Praktijkleerroute kan ingezet worden als wervingsmiddel voor nieuwe werknemers.

Om de Praktijkleerroute aan te kunnen bieden, moet de werkgever een SBB erkend leerbedrijf zijn (erkenning kan aangevraagd worden), een leerwerkplek beschikbaar stellen waar de deelnemer de vaardigheden kan leren en de deelnemer gedurende het traject begeleiden. Ook zijn er kosten verbonden aan een traject.

Meer informatie

Contact en aanmelden

Wil je meer informatie of jouw bedrijf aanmelden voor de Praktijkleerroute, neem dan contact op met het Leerwerkloket Rijk van Nijmegen.

Website: rijkvannijmegen.leerwerkloket.nl
E-mail: rijkvannijmegen@leerwerkloket.nl