Werkgelegenheid Rijk van Nijmegen licht geraakt

Door corona daalde in 2020 landelijk gezien het aantal banen van werknemers in loondienst. Ook in Rijk van Nijmegen nam de werkgelegenheid af. De afname van werkgelegenheid was het sterkst in de maanden direct na de corona-uitbraak. In de loop van het jaar werd die afname minder sterk. Door overheidssteun konden veel banen behouden blijven.

Bron: Werk,nl

 

Meeste banenverlies in april

Vooral in april nam de werkgelegenheid in de arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen flink af. Vanaf mei groeide het aantal banen in de regio weer. In totaal daalde het aantal banen in 2020 met 500 tot 153.900.

In veel sectoren nam het aantal banen het afgelopen jaar af. Vooral bij uitzendbureaus en in de horeca verdwenen banen. Toch zijn er ook sectoren waarin de werkgelegenheid gelijk bleef of zelfs toenam, zoals in zorg, openbaar bestuur, bouw en financiële diensten.

 

Regionale werkgelegenheid

In de factsheet Regionale werkgelegenheid Rijk van Nijmegen leest u de ontwikkeling van de regionale werkgelegenheid tussen september 2019 en september 2020. In de factsheet staan bijvoorbeeld de ontwikkeling van het aantal banen van werknemers in loondienst en de verschillen in ontwikkeling van sectoren in de arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen.