Webinarmarathon presentaties & terugkijken

Op deze pagina vindt u de presentaties van de sprekers, de video’s en de FAQ’s van de Webinarmarathon ‘ UWV Actualiteiten in Coronatijd’. De vier webinars over de sociale verzekeringswetgeving, wet Poortwachter, arbeidsmarkt en de candidate experience en de ontslagprocedure vonden plaats van 23 tot en met 26 november 2020. 

Heeft u de enquête al ingevuld?

Webinarmarathon presentaties & terugkijken

Wet Poortwachter nu en straks
Dit webinar vond plaats op maandag 23 november 2020
U wilt uw bedrijf overeind houden, maar u heeft ook te maken met verplichtingen naar uw zieke medewerker. In dit webinar krijgt u uitleg over de verbijzonderingen in coronatijd en hoort u meer over de aankomende veranderingen in 2021. In verband met technische problemen (opname) is het helaas niet mogelijk om dit webinar per video terug te kijken. Onze excuses daarvoor.

Actualiteiten Ontslagprocedure UWV
Dit webinar vond plaats op dinsdag 24 november 2020
Hoe zit het met collectief ontslag? Hoe onderbouwt u een corona-gerelateerde ontslagaanvraag? In dit webinar hoort u alles over de ontslaggrond ‘bedrijfseconomische redenen’ en de ‘voorlopige’ en de inhoudelijke ontslagaanvraag. Daarnaast gaan we in op de ontslaggrond ‘langdurige arbeidsongeschiktheid’ en de wijze waarop deze onderbouwd moet worden. Voor dit webinar is geen FAQ beschikbaar. Wel worden de vragen die tijdens het webinar gesteld zijn individueel beantwoord aan de vragensteller.

Arbeidsmarkt en de candidate experience
Dit webinar vond plaats op woensdag 25 november 2020
In dit webinar krijgt u uitleg over de stand van zaken op de arbeidsmarkt in de regio. Hoe bindt u op deze veranderende arbeidsmarkt de gewenste kandidaten aan uw bedrijf? De candidate experience is de ervaring die de sollicitant opdoet tijdens het recruitmentproces. Dit heeft grote invloed op het imago van uw bedrijf. Hoe kunt u dit verbeteren?

Sociale verzekeringswetgeving
Dit webinar vond plaats op donderdag 26 november 2020
In dit webinar nemen wij u mee in de wijzigingen in de sociale verzekeringen die voor u en uw organisatie relevant kunnen zijn. Denk aan de hoofdlijnen van de WAB en de WtL, de WIEG, gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet en loondoorbetaling bij ziekte en WIA. Voor dit webinar is geen FAQ beschikbaar. Wel worden de vragen die tijdens het webinar gesteld zijn individueel beantwoord aan de vragensteller.

De Webinarmarathon 2020 werd georganiseerd door WerkgeversServicepunt Noordoost-Brabant, WerkgeversServicepunt Zuidoost-Brabant en WerkgeversServicepunt Rijk van Nijmegen in samenwerking met UWV-deskundigen. Onze dank voor uw belangstelling!