Regionale werkgeversservicepunten helpen ‘werkgever anno nu’ vooruit

De coronacrisis heeft onze arbeidsmarkt in korte tijd veranderd. Verschillende sectoren draaien al maanden op halve kracht, waardoor mensen hun baan verliezen. Maar er zijn ook bedrijven die in deze moeilijke tijd juist staan te springen om extra personeel. In alle regio’s zijn WerkgeversServicepunten actief die bedrijven helpen met hun vraag naar personeel. En die werkzoekenden ondersteunen naar nieuw werk. Met de campagne ‘Werkgevers anno nu’ willen het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, UWV, gemeenten en de Programmaraad Regionale Arbeidsmarkt deze regionale servicepunten beter op de kaart zetten.

Regionaal WerkgeversServicepunt helpt ‘werkgever anno nu’ vooruit

Juist in deze tijd is het ontzettend belangrijk om mensen snel naar nieuw werk te helpen. En om mensen voor wie het moeilijk is om aan de slag te komen een steun in de rug te bieden. Werkgevers willen hun vacatures snel vervullen. Voor hen zijn de werkgeversservicepunten hét aanspreekpunt voor werk in de regio. – Staatssecretaris Bas van ’t Wout

Morgen start vandaag
De werkvloer van morgen vraagt werkgevers anno nu. Het thema waarmee werkgevers geïnspireerd worden om voor slimme personeelsoplossingen te kiezen. Wie werft via een WSP werkt aan een divers en inclusief personeelsbestand. Met jongeren, 50-plussers, mensen met een arbeidsbeperking en/of vluchtelingen. Allemaal gedreven mensen die het liefst vandaag nog aan de slag willen. Samen met regionale partner WerkBedrijf Rijk van Nijmegen geeft UWV WerkgeversServicepunt Rijk van Nijmegen invulling aan de banenafspraak. Ook werkt het WSP nauw samen met het Leerwerkloket.

Samen positief werken aan de toekomst
Hoe meer werkgevers op de hoogte zijn van de kosteloze dienstverlening van de WerkgeversServicepunten, hoe meer mensen weer aan de slag kunnen. Misschien wel met een leerwerktraject, jobcoach, loonkostensubsidie of andere regeling. Zo biedt werkgeversanno.nu kansen en gaan we allemaal vooruit.

De campagne is opgezet door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, De Programmaraad Regionale Arbeidsmarkt en de WerkgeversServicepunten.

Een overzicht van alle regionale werkgeversservicepunten is te vinden op:  www.werkgeversanno.nu.

De regionale campagnesite van het WerkgeversServicepunt Rijk van Nijmegen vindt u hier:
rijk-van-nijmegen.werkgeversanno.nu