Strategische personeelsplanning

Hoe zorgt u voor een optimale inzet van uw mensen, nu en in de toekomst? Op 18 mei jl. spraken we diverse werkgevers over strategische personeelsplanning tijdens de online bijeenkomst van Partnerschap in Ondernemen. Onze gastspreker: Ellen Reuzenaar, mede-eigenaar van Moon HRM, expert op het gebied van strategische personeelsplanning. Zij werd bijgestaan door Francis Linthorst, vanaf 2018 vanuit HRM betrokken bij de invoering van grootschalige strategische personeelsplanning binnen ROC Nijmegen.

Strategische personeelsplanning helpt

Strategische personeelsplanning helpt om de ambitie van uw afdeling of team te vertalen naar het werk van de toekomst en het benodigde medewerkersbestand voor de toekomst. Zowel op kwaliteiten als kwantiteit. Dit inzicht zet u vervolgens af tegen het huidige personeelsbestand. Zo krijgt u inzichtelijk welke acties u moet ondernemen om uw bedrijf toekomstbestendig te maken en/of houden.

Werk van de toekomst

Tijdens de bijeenkomst werd stilgestaan bij ‘het werk van de toekomst’. Hoe ziet dit eruit? En, nog belangrijker, wat vraagt het van uw medewerkers? Ellen en Francis presenteerden ‘drie categorieën medewerkers’. Een handige tool waarmee u kunt analyseren wie er méé kan met de ambitie en strategische doelstelling van uw bedrijf – of afdeling – én hoe u uw medewerkers in beweging krijgt in die juiste richting.

Ellen Reuzenaar lichtte vervolgens de mogelijke stappen van strategische personeelsplanning verder toe. Ook tipte ze de aanwezige werkgevers op enkele handige instrumenten, analysetools, tips en infographics.

Voor iedereen die bezig is of wilt gaan met strategische personeelsplanning:

Welke stappen neemt u nu al én welke stap is waardevol voor uw organisatie of afdeling? Wat zijn de meest cruciale kwaliteiten voor uw organisatie of team om de ambities te realiseren?”

Meer weten?

Bekijk de presentatie.
Heeft u vragen ? Neem dan contact op met Jeanna van Beckhoven.