Nieuws arbeidsmarkt regio Rijk van Nijmegen (november)

De veranderingen op het gebied van werk volgen zich in een razend tempo op. Waar doen zich kansen of tekorten voor? Hoe kan je hierop anticiperen als het gaat om het aantrekken of behouden van personeel? We houden je graag op de hoogte met de maandelijkse regionale UWV nieuwsbrief voor stakeholders over de ontwikkeling van WW en bijstand in de regio, de spanning op de regionale arbeidsmarkt en uitgelichte thema’s en achtergronden.

Rijk van Nijmegen en Midden-Gelderland

Het aantal WW-uitkeringen vertoonde ook in november geen spectaculaire stijging of daling. UWV verwacht dat de WW, landelijk over heel 2023, met 1,2% zal stijgen. Ondanks de lichte recessie waarin wij nu voor het derde kwartaal verkeren, blijft de arbeidsmarkt zeer krap. Voor veel werkzoekenden zijn de kansen op werk nog steeds gunstig. Die gunstige ontwikkelingen blijken ook uit cijfers over 2022. WW’ers blijken vorig jaar minder vaak via een uitzendbureau aan het werk te zijn gegaan. Dat komt doordat werkgevers schaarse werkzoekenden vaker direct in dienst nemen. Landelijk vonden 2 op de 3 WW’ers werk en ging 1 op de 4 daarbij via een uitzendbureau aan de slag. In 2022 blijkt ook het aantal en het percentage mensen dat na de WW een beroep moest doen op de bijstand verder te zijn gedaald. Wij zetten de getallen van onze regio’s en gemeenten in deze nieuwsbrief voor u op een rijtje.

Verder in deze nieuwsbrief:

● Aantal WW-uitkeringen blijft schommelen
● Uitzendwerk nog steeds belangrijk voor WW’ers om aan het werk te gaan
● Beroep op bijstand na WW verder afgenomen
● Recente cijfers Banenafspraak
● Recente cijfers Beschut Werk

Lees de UWV Nieuwsbrief Regionale Arbeidsmarkt, editie 11 november

Wil je meer informatie over de arbeidsmarkt? UWV biedt verschillende interactieve dashboards, een inspiratieplatform en nieuwsbrieven.

Meer arbeidsmarktinformatie