Mobiliteitsteam Rijk van Nijmegen

Mensen die sinds de coronacrisis hun baan zijn verloren of dreigen kwijt te raken, en moeite hebben om zelf nieuw werk te vinden, kunnen vanaf 16 september terecht bij Mobiliteitsteam Rijk van Nijmegen. Ook werkgevers worden op weg geholpen. Het team adviseert en ondersteunt bij vraagstukken, zoals: niet voldoende werk voor personeel of het vinden van het juiste personeel. Mobiliteitsteam Rijk van Nijmegen kan werkzoekenden gericht aan het werk helpen, via intensieve begeleiding, coaching, scholing en leren in de praktijk. 

35 regionale mobiliteitsteams

Het kabinet kondigde eerder een aanvullend sociaal pakket aan om mensen die als gevolg van de coronacrisis in onzekerheid zitten, nieuw perspectief te bieden. De 35 regionale mobiliteitsteams, met landelijke dekking, spelen daar dit en komend jaar een belangrijke rol in. De dienstverlening van de regionale mobiliteitsteams richt zich op mensen die sinds de coronacrisis hun baan zijn verloren of dreigen kwijt te raken én extra ondersteuning nodig hebben bij het vinden van nieuw werk, waaronder ook zelfstandig ondernemers en jongeren. De teams zorgen met hun aanpak voor meer kansen voor werkzoekenden, ook voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, en een betere match met het beschikbare werk in Nederland.

Rijk van Nijmegen

Mobiliteitsteam Rijk van Nijmegen biedt maatwerktrajecten om werkzoekenden en zzp-ers naar (ander) werk te begeleiden. Afhankelijk van de persoonlijke situatie wordt een plan op maat gemaakt. Denk hierbij aan loopbaanadvies, (om)scholing, scholing via praktijkleren in het MBO of bijvoorbeeld hulp bij schulden. Ook werkgevers worden op weg geholpen. Het team adviseert en ondersteunt bij vraagstukken, zoals: niet voldoende werk voor personeel of het vinden van het juiste personeel.

Mobiliteitsteam Rijk van Nijmegen is een samenwerking tussen zeven regiogemeenten, WerkBedrijf Rijk van Nijmegen, UWV, vakbonden (CNV, FNV, VCP/de Unie), werkgeversorganisatie VNO-NCW, Leerwerkloket, S-BB en onderwijsinstellingen HAN en ROC Nijmegen.

Meer informatie

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Mobiliteitsteam Rijk van Nijmegen. Dit kan via het e-mailadres van het Mobiliteitsteam info@mobiliteitsteam-rvn.nl of lees alles rustig terug via de website van het Mobiliteitsteam.