Coronacrisis van grote invloed op regionale werkgelegenheid

De coronacrisis heeft flinke impact op de arbeidsmarkt. Ondanks de dempende werking van steunmaatregelen, is het aantal WW-uitkeringen in de eerste maanden van de crisis toegenomen en het aantal vacatures gedaald. Ook in de komende periode zal deze tendens zich voortzetten. Toch ziet UWV per regio verschillen in arbeidsmarktontwikkelingen. Dat valt op te maken uit de jaarlijkse UWV-publicatie Regio in Beeld.

Vooral bus- en taxichauffeurs én magazijnmedewerkers zijn werk verloren in meerdere regio’s. De sector bestaat uit meerdere beroepsgroepen die tijdens de coronacrisis zo goed als stil hebben gelegen, waaronder touringcar- en busbedrijven en ander personenvervoer als taxi’s. Bedrijven uit Gelderland die internationale handel drijven met bijvoorbeeld Duitsland, zijn volgens arbeidsmarktadviseur Angelique van Ginneke van UWV hard geraakt door de crisis.

Regio in Beeld

De arbeidsmarkt verandert sneller dan velen van ons voor mogelijk hadden gehouden. Naast de effecten van al genomen coronamaatregelen en de economische recessie in het tweede kwartaal van 2020, zorgt de grote onzekerheid over de (nabije) toekomst voor veel hectiek in vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.

Met Regio in Beeld schetst UWV voor elke regio de arbeidsmarktontwikkelingen. De verschillen tussen regio’s worden voor een groot deel bepaald door de samenstelling van de werkgelegenheid. Bijvoorbeeld door de bedrijven die in de regio gevestigd zijn. In regio’s met veel werkgelegenheid in sectoren als zorg & welzijn, openbaar bestuur, onderwijs, techniek en ICT, zal de vraag naar personeel (nog steeds) relatief groot zijn. Regio’s met veel banen in sectoren als horeca & catering, vervoer, zakelijke dienstverlening of bijvoorbeeld de evenementenbranche, zullen de werkgelegenheid sneller zien afnemen.

Uitdagingen en oplossingen

Regio in Beeld geeft helder weer met welke uitdagingen de arbeidsmarkt in Rijk van Nijmegen wordt geconfronteerd, nu en in de toekomst. In het document worden enkele oplossingsrichtingen aangedragen en regionale initiatieven beschreven om de problemen die hieruit voortkomen te verkleinen. Hiermee willen de samenstellers een eerste denkrichting bieden om de arbeidsmarkt beter in balans te krijgen.

Ook geeft het document inzicht in een aantal samenwerkingsacties waar het WerkgeversServicepunt (WSP) van Rijk van Nijmegen bij betrokken is en welke acties er vanuit de Regionale Tafel Arbeidsmarkt zijn uitgezet.

Lees verder