Categorie: Alle berichten

Wat is uw motivatie voor inclusief werkgeverschap?

Drie voorbeelden: (1) een medewerkster met een vorm van autisme heeft het archief opgeschoond, haar gestructureerde aanpak komt het archief ten goede,…

Interne jobcoaching met subsidie

Neemt u een werknemer in dienst met een langdurige ziekte of handicap? En heeft uw medewerker begeleiding nodig voor de uitvoering van…

Uitleg Rekenregels LKV en (jeugd)LIV

De Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) heeft als doel om werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen of…

Doelgroepverklaring LKV aanvragen? Help uw medewerker op weg

Op 1 januari 2018 is een nieuwe regeling in werking getreden. Het gaat om het loonkostenvoordeel (LKV). Dit is een vergoeding wanneer…